Prekių grąžinimas arba keitimas

Trūkstamos prekės / nekokybiškos prekės:
Prekių trūkumai gali būti šalinami atskirai susitarus su Pardavėju.

Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis 2014 m. liepos 22 d. LR Vyriausybės nutarimu Nr. 738 patvirtintomis „Mažmeninės prekybos taisyklėmis“, Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu ir kitais galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais. Pinigai už grąžintas prekes visais atvejais pervedami tik į mokėtojo banko sąskaitą per 14 dienų nuo grąžinimo.

Kokybiškos gautos prekės pagal parduotuvės taisykles negali būti grąžinamos:
Jei Pardavėjo nenurodyta kitaip kitoje medžiagoje ir / ar dokumentuose (įskaitant, bet neapsiribojant, reklamoje, skelbimuose, pasiūlymuose sudaryti sutartį, instrukcijose, garantijose ir kt.), Pirkėjas neturi teisės pasinaudoti šių Taisyklių numatyta teise atsisakyti Sutarties ir grąžinti prekių, jei Sutartis buvo sudaryta dėl supakuotų prekių, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių, jei Sutartis buvo sudaryta dėl pagal specialius vartotojo nurodymus pagamintų prekių, kurios nėra pagamintos iš anksto, ir kurios gaminamos, atsižvelgiant į vartotojo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą, taip pat dėl prekių, kurios yra aiškiai pritaikytos vartotojo asmeninėms reikmėms (pavyzdžiui personalizuotos su vartotojo vardu, logotipu, sukurtu piešiniu/dizainu), jei Sutartis buvo sudaryta dėl prekių, kurios po pristatymo dėl savo pobūdžio neatskiriamai susimaišo su kitais daiktais, taip pat kitais Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytais atvejais.