Privatumo politikos tikslas
Uždaroji akcinė bendrovė „GiveLove“, registruotos buveinės adresas Žalgirio g.131, Vilnius, Lietuva, juridinio asmens kodas 304439122 („GiveLove“) rūpinasi jūsų Asmens duomenų saugumu ir jūsų privatumu.
Ši Privatumo politika yra skirta aiškiai jums išdėstyti, kaip mes tvarkome jūsų Asmens duomenis, kuriuos mums pateikiate, kaip siekiame juos saugoti, apie jūsų turimas teises ir galimybes kontroliuoti savo Asmens duomenis bei saugoti savo privatumą.
Mes tvarkysime jūsų Asmens duomenis pagal šios politikos nuostatas, Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (ES) 2016/679, LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą, kitus teisės aktus.
Asmens duomenis tvarkome vykdydami jūsų užsakymus, siųsdami el. naujienas arba susisiekdami su jumis kitomis priemonėmis, jei davėte sutikimą, tobulindami savo produktus ir tam, kad, pirkdami liktumėte kuo labiau patenkinti.
Ši Privatumo politika taikoma tvarkant Asmens duomenis, surinktus ir tvarkomus internete, taip pat Asmens duomenis, surinktus mažmeninės prekybos parduotuvėse, jei nenurodyta kitaip.

Asmens duomenys ir kitos vartojamos sąvokos
„Asmens duomenys“ – tai bet kokia su jumis susijusi ir jus asmeniškai atpažinti leidžianti informacija arba atskirai, arba kartu su kita mums prieinama informacija. GiveLove renka įvairius Asmens duomenis apie jus, kuriuos mums pateikiate, įskaitant ir jūsų pirkinių istoriją. Mes nerinksime jokių specialių kategorijų jūsų Asmens duomenų (jei nenurodyta kitaip).
„Duomenų subjektas“ – bet kuris fizinis asmuo, kurio duomenis tvarko GiveLove. Duomenų valdytojas renka tik tuos duomenų subjekto duomenis, kurie yra reikalingi vykdant GiveLove veiklą.
„El. naujienos“ – tai elektroninės naujienos, apimančios informacinio pobūdžio naujienas, pasiūlymus, renginius, akcijas ar kitokias naujienas, kuriomis GiveLove su jumis dalinasi.
„Internetinė svetainė“ reiškia visus GiveLove puslapius, tarp kurių yra: www.givelove.lt, www.uniformosinternetu.lt.

Kaip ir kokius Asmenins duomenis renkame?
Jūsų Asmens duomenys gali būti atskleisti trečiosioms šalims tik tada, jeigu to reikia sutarčiai sudaryti ir vykdyti, arba dėl kitų teisėtų priežasčių. GiveLove naudoja surinktus Asmens duomenis vykdydama savo įsipareigojimus pagal sudarytas sutartis, teikdama paslaugas, kurių tikisi GiveLove klientai. Jūsų Asmens duomenys renkame šiais būdais ir tvarkome šiais tikslais:
1.     GiveLove teikiamų, gaunamų paslaugų, sutarčių sudarymas ir vykdymas; kontaktų išsaugojimas, užtikrinant galimybę susisiekti su jais; mokesčių apskaita ir įmokų kontrolė. Šiuo tikslu tvarkomi šie duomenys:
        ·  Vardas (-ai);
        ·  Pavardė;
        ·  Įmonės pavadinimas;
        ·  Įmonės kodas;
        ·  Ryšių duomenys (telefono numeris (fiksuotojo ryšio ir (arba) mobiliojo telefono), elektroninio pašto adresas;
        ·  Adresas (šalis, pašto kodas ir miestas);
        ·  Apmokėjimo istorija;
        ·  Pirkinių krepšelis.
2.     Užklausų, komentarų ir nusiskundimų administravimas. Šiuo tikslu tvarkomi šie duomenys:
        ·  Vardas (-ai);
        ·  Įmonės pavadinimas;
        ·  Įmonės kodas;
        ·  Ryšių duomenys (telefono numeris, elektroninio pašto adresas);
        ·  Klausimo, komentaro ar nusiskundimo tekstas.
3.     Pateikus prašymą gauti el. naujienas GiveLove internetinėje svetainėje. Šiuo tikslu tvarkomi šie duomenys:
        ·  El. pašto adresas;
4.     Kitais tikslais, kuriais GiveLove turi teisę tvarkyti Duomenų subjekto asmens duomenis, kai Duomenų subjektas išreiškė savo sutikimą, kai Asmens duomenis reikia tvarkyti dėl GiveLove teisėto intereso arba kai tvarkyti Asmens duomenis GiveLove įpareigoja atitinkami teisės aktai.
Jums naudojantis internetine svetaine (registruojantis, teikiant užsakymą...), naršyklė į mūsų serverius siunčia tokią informaciją apie jus kaip IP adresas, jūsų apsilankymo data ir laikas, informacija apie tai, kiek laiko praleidote mūsų svetainėse, persiuntusios svetainės adresas (iš kurios atėjote į mūsų svetainę); puslapiai, kuriuose lankėtės mūsų internetinėse svetainėse bei informacija apie įrenginį ar naršyklę (pvz. naršyklės tipas ir versija, operacinė sistema).
Taip pat galime rinkti tam tikrus duomenis iš Slapukų ir panašių priemonių. Norėdami sužinoti daugiau apie slapukų ir panašių priemonių naudojimą, spauskite čia peržiūrėti mūsų SLAPUKŲ POLITIKĄ (ją rasite puslapio apačioje).

Kaip naudojame jūsų Asmens duomenis?
Jūsų Asmens duomenis tvarkysime tiek laiko, kiek reikia duomenų tvarkymo tikslams pasiekti arba ne ilgiau nei to reikalauja Duomenų subjektai ir (ar) numato teisės aktai.
Nors sutartis gali būti nutraukta ir GiveLove paslaugų gali būti atsisakyta, tačiau GiveLove ir toliau privalo saugoti Asmens duomenis dėl galbūt ateityje atsirasiančių reikalavimų ar teisinių pretenzijų tol, kol pasibaigs duomenų saugojimo terminai.

Kad galėtume įvykdyti jūsų užsakymą
Jei užsisakėte prekių iš GiveLove, siekdami įvykdyti pirkimo sutarties sąlygas jūsų Asmens duomenis naudosime siųsdami jums įsigytas prekes ir norėdami susisiekti dėl užsakymo vykdymo eigos el. paštu, telefonu ar kitomis priemonėmis.
Taip pat galime naudoti informaciją apie jūsų amžių, kad galėtume patikrinti, ar esate pakankamai suaugę sudaryti pirkimo sutartį ir ar mums leistina tvarkyti jūsų Asmens duomenis. Asmens duomenis naudojame tokia tvarka vykdant teisinę prievolę.
GiveLove gali perduoti Jūsų asmens duomenis savo grupės įmonėms, duomenų tvarkytojams, kurie teikia GiveLove paslaugas ir tvarko Asmens duomenis GiveLove vardu. Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti Asmens duomenis tik pagal GiveLove nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartyje nustatytus įsipareigojimus.

Kad galėtume su jumis susisiekti
Jei susisieksite su mumis el. paštu, telefonu, mūsų internetinėse svetainėse ar socialiniuose tinklalapiuose, mes tvarkysime jūsų Asmens duomenis, įskaitant informaciją apie užsakymą bei istoriją, siekdami atsakyti į užklausą ir suteikti jums geriausią aptarnavimą. Tokius Asmeninius duomenis tvarkysime taip, kaip reikalinga vykdyti sutartį su GiveLove arba jei to reikia vykdant teisinę prievolę.

Kad galėtume suasmeninti jums siunčiamus pranešimus
-  Jei pateikėte prašymą GiveLove Internetinėje svetainėje ir taip išreiškėte norą gauti El. naujienas, GiveLove Jums siųs tokią informaciją el. paštu remdamiesi Jūsų prašymu, t.y. Jūsų sutikimu; |
-  Jei, pirkdami prekę, pateikėte mums savo el. pašto adresą, GiveLove gali jį panaudoti siųsti jums El. naujienas arba panašius savo produktus ar paslaugas. Užsakymo patvirtinimo laiškuose, taip pat ir kiekviename reklaminiame laiške suteikiame jums pasirinkimą atsisakyti visų būsimų El. naujienų prenumeratos.
Jūsų Asmens duomenis taip pat galime naudoti reklamos rodymo tikslais. Mes galime tvarkyti jūsų Asmens duomenis mūsų teisėto intereso pagrindu, nebent jūs atsisakote bet kokios suasmenintų pranešimų formos iš GiveLove. Tą galite padaryti bet kada. Reklamos rodymas naudojant slapukus atitinka GiveLove Slapukų politiką.

Kad galėtume atlikti analizę
Taip pat naudojame Asmens duomenis analizei ir tyrimams atlikti, kurie būtini mūsų teisėto intereso tikslu bei siekiant suprasti mūsų klientus bei tai, kas patinka klientams, pagerinti vartotojo patirtį, teikti jūsų poreikiams pritaikytą informaciją, turinį ir pasiūlymus, bendraisiais tyrimų ir statistikos tikslais, kaupiamųjų ataskaitų tikslais, kuriant naujus produktus bei paslaugas, stebint esamų produktų ir paslaugų rezultatus, tobulinant mūsų technologijas, kad galėtume jums rodyti reklamą internete.

Ar mano Asmens duomenys perduodami kitiems?
Duomenų tvarkytojai ir Bendri duomenų valdytojai
Mes jūsų Asmens duomenų neperduosime niekam kitam naudoti ar kitais tikslais. Tačiau mes galime perduoti jūsų Asmens duomenis savo Duomenų tvarkytojams ir/ar Bendriems duomenų valdytojams, pavyzdžiui, neapsiribojant, prekių pristatymui (mūsų sandėliams, pristatymo paslaugų firmoms), apmokėjimui už užsakymus (pvz. bankams), suasmenintiems pranešimams (spaustuvėms, pristatymo paslaugų įmonėms).
Socialiniai tinklai
GiveLove interneto svetainės gali siūlyti jums programinius papildinius iš įvairių socialinių tinklalapių. Pasirinkus sąveikauti (užregistruojant paskyrą socialinėje žiniasklaidoje), jūsų veiksmai mūsų interneto svetainėje ar mūsų programėlėse gali būti prieinami tam socialiniam tinklalapiui, priklausomai nuo privatumo politikų, su kuriomis sutikote registruodamiesi tame tinklalapyje. Jei nenorite dalintis tokia informacija, prašome išsiregistruoti iš tokio socialinio tinklalapio.
Institucijos
Sulaukusi reikalavimų iš valstybinių institucijų ir, jei to reikia teisiniams procesams, tyrimams ir pan., GiveLove gali perduoti Jūsų Asmens duomenis tokioms institucijoms kiek tai būtina siekiant tinkamai vykdyti galiojančius teisės aktus ir valstybinių institucijų nurodymus.
Su jūsų sutikimu
Papildomai prie to, kas minėta aukščiau, GiveLove gali perduoti jūsų Asmens duomenis tik su išankstiniu jūsų sutikimu, nurodančiu kam (kokiai įmonei) ir kokiu tikslu mes galime perduoti jūsų Asmens duomenis. Tai nėra dažna ir įprasta praktika, nepaisant to, ateityje tai gali pasitaikyti.

Kaip apsaugomi jūsų Asmens duomenys?
GiveLove įgyvendina tinkamas technines ir organizacines apsaugos priemones, remdamasi atliktu rizikos vertinimu, kad apsaugotų duomenis nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo.
Be to, mes neperduosime jūsų Asmens duomenų trečiosioms šalims (ne ES šalims), išskyrus atvejus, kai užtikrinamos tinkamos apsaugos priemonės pagal taikytinus teisės aktus.

Kokios mano teisės?
Galite reikalauti toliau išdėstytų teisių įgyvendinimo.
Sutikimo atšaukimas 
Norėdami apriboti pranešimus iš mūsų galite tą padaryti bet kada parašę mums laišką el. paštu arba mums paskambinę.
Galite atsisakyti mūsų El. naujienų paspaudę „atsisakyti prenumeratos“ (angl. unsubscribe) nuorodą, esančią kiekviename reklaminiame GiveLove elektroniniame laiške.
Taip pat galite mums parašyti el. pašto adresu info@givelove.lt ar paskambinti telefonu +370 655 53 364. Šitaip galėsite atsisakyti gauti mūsų el. laiškus ir (arba) pranešimų siuntimo kitais kanalais: SMS žinučių, spausdintos reklamos.
GiveLove įsipareigoja kaip įmanoma greičiau užfiksuoti Jūsų sutikimo atšaukimą. Dėl techninės specifikos gali būti, jog realizuojant techninį sprendimą po atsisakymo Jūs dar sulauksite el. laiškų su reklaminiais pasiūlymais ir kitu turiniu iš GiveLove (tuo atveju, kai el. laiškas jau buvo išsiųstas ar yra siuntimo etape). Iš anksto už tai atsiprašome ir prašome Jūsų supratingumo.
Teisė susipažinti su Asmens duomenimis teisė į Asmens duomenų perkeliamumą, jų ištrynimas („Teisė būti pamirštam“)  ir taisymas
Jūs turite teisę susipažinti su savo Asmens duomenimis, taip pat teisę į Asmens duomenų perkeliamumą, t.y. norėdami gauti prieigą prie visų savo Asmens duomenų, prašome susisiekti su GiveLove el. paštu adresu info@givelove.lt ir GiveLove atsiųs visų Asmens duomenų, kuriuos apie Jus turime, kopiją. Tokie Asmeniniai duomenys bus pateikiami įskaitoma elektronine forma ir, Jums pageidaujant, duomenis bus galima persiųsti trečiosioms šalims.
Asmens duomenų tvarkymo apribojimas
Jei turite teisę apriboti Jūsų Asmens duomenų tvarkymą, kol Jūsų prašymu bus patikrintas jų tvarkymo teisėtumas. Taip pat bet kada galite paprašyti pataisyti Jūsų Asmeninius duomenis ar juos ištrinti („Teisė būti pamirštam), parašę el. laišką adresu info@givelove.lt.
Teisė nesutikti su asmens duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslais
Jei turite teisę nesutikti su Jūsų Asmens duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą, ir kai Asmens duomenys tvarkomi siekiant teisėtų mūsų interesų.

Kiek laiko saugomi Asmens duomenys?
Jūsų Asmeninius duomenis laikysime tiek laiko, kiek to reikia pagal teisinius reikalavimus arba tol, kol turime jūsų sutikimą. Tačiau jūs galite bet kada pareikalauti prieigos prie savo Asmens duomenų arba ištrinti Asmens duomenis (išskyrus atvejus, kai mes turime teisinę prievolę toliau tvarkyti tokius Asmens duomenis).

Kur gauti išsamesnės informacijos?
Siųsti su Asmens duomenimis susijusius klausimus, užklausas, sužinoti, kaip naudotis savo teisėmis, susijusiomis su Asmens duomenimis, galite susisiekę su mumis el. paštu adresu info@givelove.lt.
Taip pat su mumis galima susisiekti įprastu paštu adresu Žalgirio g. 131, LT08217 Vilnius, Lietuva.
Iškilus bet kokiems neaiškumams ar pageidaujant pateikti skundą galite kreiptis į priežiūros instituciją - Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, tinklapis https://vdai.lrv.lt/  arba adresu: L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, Lietuva.

Privatumo politikos pakeitimai
Plėtojant ir tobulinant GiveLove veiklą, GiveLove turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai pakeisti šią Privatumo politiką apie tai pranešdama šioje internetinėje svetainėje arba atsiųsdama Jums atnaujintą politiką Jūsų el. paštu.
GiveLove siekia laikytis su Asmens duomenimis susijusių principų ir teisės aktų. GiveLove atnaujins šią Privatumo politiką užtikrinti, kad joje nėra klaidų ir būtų visa reikiama informacija apie Jūsų teises, tvarkymo veiksmus. GiveLove Privatumo politiką gali pakeisti, kad atitiktų naujausiems teisiniams reikalavimams ir pasikeitimams rinkoje.

SLAPUKŲ POLITIKA
1. Kas yra slapukas?
Slapukas yra nedidelė teksto rinkmena, kurią svetainė jums joje apsilankius išsaugo jūsų kompiuteryje arba kitame įrenginyje. Dėl jo interneto svetainė gali tam tikrą laiką „atsiminti“ jūsų veiksmus ir parinktis (pvz.: vietovę, paiešką, kalbą, šrifto dydį ir kitas rodymo parinktis), o jums nereikia jų iš naujo įvedinėti kaskart lankantis svetainėje ar naršant įvairiuose jos puslapiuose.
2. Kaip naudojame slapukus? 
Siekdami analizuoti naudojimąsi šia Interneto svetaine, mes naudojame „Google Analytics“, „Facebook Pixel“ ir kitus panašaus pobūdžio įrankius. Šie įrankiai generuoja statistikos ir kitą informaciją apie Interneto svetainės naudojimą pagal slapukus, kurie yra saugomi vartotojų kompiuteriuose. Informacija, surinkta apie apsilankymus Interneto svetainėje, yra naudojama ataskaitų apie Interneto svetainės naudojimą kūrimui. Šią informaciją saugo Google ar kitas paslaugos teikėjas. Slapukus taip pat naudojame atpažindami Jus, kaip ankstesnį Interneto svetainės lankytoją.
3. Tinklapio lankytojo teisės
Jūs galite pasirinkti, ar norite priimti slapukus. Jeigu nesutinkate, kad į Jūsų kompiuterį ar į kitą įrenginį būtų įrašomi slapukai, galite pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus ir išjungti visus slapukus arba įjungti / išjungti juos po vieną. Tačiau atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais šie veiksmai gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainių funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės. Išsamesnė informacija pateikta adresu www.AllAboutCookies.org arba https://policies.google.com/technologies/ads.
4. Internetiniame puslapyje naudojami šių tipų slapukai:
4.1. Privalomi slapukai: Šie slapukai yra skirti pagerinti interneto svetainės funkcionalumą, padaryti interneto svetainę patogią bei efektyvią Jūsų naudojimui. Šie slapukai nustatomi, pagal Jūsų atliktus veiksmus, pvz. kalbą, valiutą, prisijungimo sesiją, privatumo nuostatas. Naršyklėje galite nustatyti, kad blokuotumėte šiuos slapukus, tačiau mūsų svetainė gali neveikti.
4.2 Analitiniai slapukai: analitiniais slapukais mes siekiame geriau pažinti mūsų interneto svetainės lankytojus, kad galėtume kuo efektyviau pritaikyti mūsų interneto svetainės veikimą prie Jūsų poreikių ir norų. Analitinių slapukų pagalba analizuojame svetainės veikimą, kokios svetainės skiltys yra lankomiausios.
4.3 Tiksliniai (komerciniai) slapukai: šiuos slapukus paprastai nustato mūsų reklamos partneriai. Šių slapukų paskirtis surinkti Jums aktualią informaciją. Apdorojant šią informaciją Jums bus rodomi atitinkami/aktualūs skelbimai. Jei nesutiksite su šiais slapukais, Jūsų nepasieks tikslinė reklama.
5. Slapukai:
*twk_uuid_6319bbfd54f06e12d89376ba – slapukas palaikantis "Tawk.to" paslaugą. Galioja 6 mėnesius.
*TawkConnectionTime - šie slapukai yra naudojami norint, kad pokalbio (livechat) funkcija su klientais būtų įgalinta svetainėje. Iki interneto svetainės lango uždarymo.
*twk_idm_key - Tawk.to slapukas, naudojamas naudotojo įsiminimui, kad būtų galima susieti ankstesnius pokalbius. Galioja iki interneto svetainės lango uždarymo. 
*_ga_5W747M2392 – Naudojami informacijai apie interneto svetainės lankomumą rinkti. Galioja 12 mėnesių.
*PrestaShop-67df2b6905846d6aa32c35209bc4a559 – Saugo informacija apie slapukų informavimą svetainėje. Galioja 1 mėnesį.
*__hssrc - naudojamas tikrinti ar vartotojo naršyklė nebuvo perkrauta sesijos metu. Galioja iki interneto svetainės lango uždarymo.
*Hubspotutk - slapukas renka informaciją apie vartotojo sąsaja su mūsų duomenų  baze ir naudojamas siunčiant užklausas mums per mūsų kontaktų formas. Galija 6 mėnesius.
*ajs_anonymous_id - sukuria unikalų ID anoniminiams puslapio lankytojams. Galioja 12 mėnesių. 
*__hstc - pagrindinis lankytojų stebėjimo slapukas („Hubspot“). Galioja 6 mėnesius.
*_ga - slapukas _ga, įdiegtas „Google Analytics“, apskaičiuoja lankytojų, seansų ir kampanijos duomenis, taip pat stebi svetainės naudojimą svetainės analizės ataskaitoje. Slapukas išsaugo informaciją anonimiškai ir priskiria atsitiktinai sugeneruotą skaičių unikaliems lankytojams atpažinti. Galioja 13 mėnesių. 
*_gat_gtag_UA_232763360_1 - svetainės užklausų vykdymo reguliavimas („Google Analytics“). Galioja iki interneto svetainės lango uždarymo.
*_gid - slapukai, naudojami statistiniams duomenims rinkti, kaip lankytojas naudojasi svetaine. Galioja iki interneto svetainės lango uždarymo.
*PHPSESSID - slapukas naudojamas jūsų naršymo sesijos unikaliam numeriui įsiminti. Tai reikalinga norint naršyti svetainėje prisijungus prie savo paskyros bei pildant savo pirkinių krepšelį. Galioja 13 mėnesių.
*_hjSessionUser_2868906 - unikalus identifikatorius naujų vartotojų pirmoms sesijoms atskirti. Galioja 12 mėnesių. 
*cookie_ue- slapukas naudojamas sužinoti ar vartotojas spustelėjo pranešimą apie slapukus. Slapukas naudojamas sužinoti ar vartotojas spustelėjo pranešimą apie slapukus. Galioja iki interneto svetainės lango uždarymo.

Vieša informacija ir trečiųjų šalių tinkalapiai / programėlės
Socialinių tinklų platformos ir susijusios programėlės. Mūsų internetiniame puslapyje gali būti integruotos trečiųjų šalių (Facebook, Instagram, Google ir kt.) teikiamų paslaugų funkcijos, todėl jeigu naudojate Facebook ar kitos trečiosios šalies prisijungimą, jos gali rinkti informaciją apie Jus, įrašyti Jūsų interneto naršyklėje slapuką, kad tinkamai funkcionuotų jų teikiamos paslaugos. Taip pat mes vykdome veiklą įvairiuose socialiniuose tinkluose, todėl bendraudami su mumis ar siųsdami informaciją naudojantis bet kuria platforma tai darote savo rizika. Mes negalime kontroliuoti kitų šių platformų naudotojų veiksmų ar pačių platformų veiksmų. Naudojantis trečiųjų šalių platformomis Jūs vadovaujatės tų bendrovių privatumo politika.
Mūsų internetinėje svetainėje gali būti nuorodos į kitus tinklapius, kurių privatumo politika gali skirtis nuo mūsų, todėl pateikdami bet kokią informaciją ar lankydamiesi kitoje interneto svetainėje, rekomenduojame atidžiai perskaityti tų bendrovių privatumo politiką.